https://directlink.minhquydesign.com/

Đôi chút về hệ thống

Hệ thống rút gọn liên kết

Tạo liên kết ngắn gọn, an toàn và bảo mật.

Tuỳ chỉnh được các liên kết.

Hỗ trợ kiếm tiền để duy trì hệ thống website và tên miền @MQD

Kiếm tiền bằng cách chuyển hướng đến các trang quảng cáo với url-shorten và sẽ đến trang đích đến nội dung mà bạn muốn xem hoặc tải về.

Chuyển hướng lấy các tài liệu từ các website short-link như: Adfly, Ouo.io, Bitly - nếu chưa xem về rút gọn link kiếm tiền bạn hãy xem qua hướng dẫn get-link thành công.

Kiểm tra liên kết tồn tại trong hệ thống

Tạo mật khẩu cho liên kết

Tạo mã QR-Code, thống kê và chia sẻ liên kết lên MXH

Total hits

1564

Total URLs

18

Today URLs

0